Ikke-rebreather oksygenmaske

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Non-Rebreather Oxygen Mask

    Medisinsk disponibel oksygenmaske med reservoarpose brukes til pasienter som trenger store mengder oksygen, for å effektivt bruke oksygen til den høyeste konsentrasjonen. Non-Rebreather-masken (NRB) brukes til pasienter som trenger store mengder oksygen. Pasienter som lider av traumatiske skader eller hjerterelaterte sykdommer, ber om NRB NRB benytter et stort reservoar som fylles mens pasienten puster ut. Utåndingen tvinges gjennom små hull på siden av masken.  Disse hullene er forseglet mens pasienten inhalerer, og forhindrer dermed uteluft fra å komme inn. Pasienten puster rent oksygen.  Strømningshastigheten for NRB er 10 til 15 LPM.